Varsling som følge av omsorgsplikt

Forbrukerentrepriser kjennetegnes med at den ene part er privatperson med normalt lite erfaring og kunnskap om det å gjennomføre byggeprosjekter og å inngå avtaler med entreprenører.  Entreprenøren på den andre siden har ofte nok kunnskap til å kunne «lure» forbrukeren slik at forbrukeren må bestille tillegg og endringer entreprenøren kan tjene mye penger på.

Informere, veilede, tilråde og fraråde 

Ubalansen i partsforholdet i forbrukerentrepriser er forsøkt kompensert med at Håndverkertjenesteloven og Bustadoppføringslova pålegger entreprenørene en omfattende omsorgsplikt. Entreprenørene plikter å informere om viktige forhold forbrukeren bør være klar over, veilede og gi råd til forbrukeren mtp de valg forbrukeren bør gjøre og som forbrukeren vil være best tjent med. I noen tilfeller plikter entreprenøren å fraråde arbeid som forbrukeren ikke vil ha noen nytte av å få utført.

Omsorgsplikten utløser i mange tilfeller varslingsplikt for entreprenøren.  

Dokumenter veiledningen, informasjonen, rådene, frarådingene og varslene

Loven oppstiller ingen formkrav til varslene, men entreprenøren må sikre seg bevis på at han har har veiledet, informert, rådet, frarådet og/eller varslet forbrukeren. Dette kan gjøres enkelt ved å oppsummere det viktigste i e-post til forbrukeren og å ta vare på e-posten. En bedre løsning er å bruke et varslingskjema med  påtrykt forklaring både til entreprenøren og forbrukeren.

Ønsker du mer inngående informasjon om forbrukerentrpriser finner du det på forbrukerentreprise.no.

 

Om Bent S. Kverme

Kverme har arbeidet som forretningsadvokat siden 2002 med hovedarbeidsområde innen fast eiendom, bygge- og anleggskontrakter, private og offentlige anskaffelser. Han har undervist i alle fagene bla. ved teknologisk institutt i Oslo. I perioden 2005 til 2009 bodde han i Sveits hvor han utdannet seg til Master in Business Administration (MBA / Siviløkonom).