Varsling av krav om tilleggsfrist og tilleggsbetaling

Oppdager entreprenøren at forbrukeren ønsker utført arbeid som ligger utenfor avtalen mellom dem, og entreprenøren ønsker tilleggsbetaling eller fristforlengelse for å utføre arbeidet, må entreprenøren varsle forbrukeren om dette før arbeidene blir utført. Gjør ikke entreprenøren det kan han tape sitt krav på tilleggsbetaling og/eller fristforlengelse.

Krav på tilleggsbetaling og fristforlengelse må alltid varsles før tilleggsarbeider blir utført.

Loven oppstiller ingen formkrav til varslene, men entreprenøren må sikre seg bevis på at han har har fremsatt krav og varslet forbrukeren. Dette kan gjøres enkelt ved å oppsummere det viktigste i e-post til forbrukeren og å ta vare på e-posten. En bedre løsning er å bruke et varslingskjema med  påtrykt forklaring både til entreprenøren og forbrukeren.

Dokumenter alle varsler

Ønsker du mer inngående informasjon om forbrukerentrpriser finner du det på forbrukerentreprise.no.

Om Bent S. Kverme

Kverme har arbeidet som forretningsadvokat siden 2002 med hovedarbeidsområde innen fast eiendom, bygge- og anleggskontrakter, private og offentlige anskaffelser. Han har undervist i alle fagene bla. ved teknologisk institutt i Oslo. I perioden 2005 til 2009 bodde han i Sveits hvor han utdannet seg til Master in Business Administration (MBA / Siviløkonom).