Skjemaene

Entreprisekontraktene kan sorteres inn i to store hovedgrupper: Proffentreprise og Forbrukerentreprise. Bakgrunnene for grupperingen er mange, men det er naturlig å fremheve følgende:

Forbrukerentrepriser

  1. Er underlagt forbrukerlovgivning som ikke kan fravikes til ugunst for forbrukeren.
  2. Består alltid av en profesjonell part, entreprenøren/håndverkeren på den ene siden, og en presumtivt svakere part, forbrukeren på den andre siden.

Proffentreprise

  1. Er ikke underlagt særskilt lovgivning hva gjelder kontraktsvilkår.
  2. Består presumtivt av likeverdige profesjonelle parter på begge sider.

Forskjellene har betydning for varslingsreglene

Forskjellene har mye å si for hvordan partene må kommunisere og varsle om forhold av betydning for hverandre. De strengeste reglene finner vi i proffentreprisene, hvor begge parter kan tape rettigheter ved ikke å følge avtalte varslingsrutiner. I forbrukerentreprisene er det særlig entreprenøren som må være påpasselig med varsler. Også her kan entreprenøren tape rettigheter ved å ikke varsle.

For mer informasjon om varslingskjemaer for forbrukerentrepriser se Forbrukerentreprise.
For mer informasjon om varslingskjemaer for proffentrepriser, se Proffentreprise.

 

Comments are closed.