Proffentreprise

Proffentreprise kan dreie seg om alt fra bygging av små og store boligkomplekser for utbyggere, små og store næringsbygg ol., eller vedlikehold, oppussing og utvikling av disse bygningene. Det kan også være alle former for anleggsarbeider.

I mangel av avtalte vilkår mellom partene, vil proffentrepriser være underlagt ulovfest entrepriserett, utviklet gjennom bransjepraksis og rettspraksis. Det er vanlig å avtale mer eller mindre standard kontraktsvilkår, typisk de vi finner i NS 8405, 8416, 8406, 8416, 8407, 8417 etc. etc. Vi ser også at mange aktører har egenutviklede kontraksvilkår. Uansett hvilke regler som er avtalt, er det de til enhver tid gjeldende regler mellom partene som legger rammene for når og hvordan partene må sende varsler til hverandre. Det er av største viktighet at partene er seg bevisst disse reglene.

Vær klar over at  forbrukerentreprisene har andre rammer enn  proffentrerpriser .

For mer informasjon om proffentrepriser generelt viser vi til proffentreprise.no.

Skjemaer og artikler