Adm

Login

Om Bent S. Kverme

Kverme har arbeidet som forretningsadvokat siden 2002 med hovedarbeidsområde innen fast eiendom, bygge- og anleggskontrakter, private og offentlige anskaffelser. Han har undervist i alle fagene bla. ved teknologisk institutt i Oslo. I perioden 2005 til 2009 bodde han i Sveits hvor han utdannet seg til Master in Business Administration (MBA / Siviløkonom).