Varslingskjemaer for bygg- og anleggskontrakter

På disse sidene finner du skjemaer for endringsmeldinger, reklamasjoner ol. som kan brukes i bygg- og anleggskontrakter. De er utarbeidet av advokater og vil i de fleste tilfeller dekke behovet for skjemaer for både entreprenører og byggherrer.

Varsler handler om å kommunisere for å unngå misforståelser 

Bygg og anleggskontrakter sorterer inn under kategorien utviklingskontrakter.  Den ene part, entreprenøren skal over et tidsrom utføre et arbeid eller en tjeneste som senere skal overleveres til byggherren. I løpet av tiden som går fra arbeidene blir bestilt til de blir utført, kan det oppstå behov for å få utført arbeidet annerledes enn opprinnelig planlagt eller som et tillegg til det allerede planlagte. Da må partene kommunisere hverandre, og det bør brukes skriftlige endringsmeldinger.

Ulike kontrakt kan ha bestemmelser om spesielle varslingsprosedyrer

I disse tilfellene må du bruke spesialtilpassede varslingskjemaer. Eksempler på slike kontrakter er NS 8405, 8414, 8407 og 8417. NS 8406 inneholder ikke de samme spesielle varslingsprosedyrer.

Comments are closed.